Všeobecné obchodné podmienky Pizza Brothers

Objednávka

 • Objednanie je možné vykonať telefonicky, na číslach 0910 48 28 28 / 0910 38 28 28, cez www.pizzabrothers.sk alebo osobne na prevádzke Pizza Brothers Stavbárska 16, Martin. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania telefonicky, osobne na pobočke, alebo vo formulári na www.pizzabrothers.sk výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť správne požadované údaje v objednávke. Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na číslach +421 911 858 007 / +421 911 857 007 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, prípadne, že nie je v štádiu výroby. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 15 minút od objednania tovaru.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.
 • Posledné objednávky prijímame najneskôr 30 minút pred skončením otváracích hodín.
 • Otváracie hodiny sú zverejnené na teplice.pizzabrothers.sk

Cena, platba a doručenie
Všetky ceny tovaru a služieb, sú uvedené vrátane DPH.

 • Predávajúci je viazaný cenou vrátane rozvozu, uvedenou na stránke teplice.pizzabrothers.sk v momente vykonania nákupu.
 • Platbu je možné zrealizovať osobne pri prevzatí tovaru pri rozvoze, alebo na prevádzke Pizza Brothers (Červenej armády 75, Turčianske Teplice, 03901), a to formou hotovosti alebo gastro lístkov
 • Cena za obal sa neúčtuje
 • Uplatnenie akejkoľvek akcie, je nutné nahlásiť pri objednávke telefonicky, prípadne do poznámky pri online objednávke.
 • Pri doručení Vás bude telefonicky kontaktovať(na Vami uvedené telefónne číslo) náš rozvozca v dostatočnom časovom predstihu
 • Cena za dovoz je uvedená na našej stránke v sekcií rozvoz (https://teplice.pizzabrothers.sk/rozvoz/)

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené pri objednaní, na základe objednávky kupujúceho.
 • Zabaliť a dodať objednávku čo najskôr, približne do jednej hodiny, prípadne na čas uvedený zákazníkom. V niektorých situáciách , nie je možné tento čas doručenia dodržať, a to v prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ako napríklad hustá premávka, nepriazeň počasia a pod. Za prípadné meškanie, sa vopred ospravedlňujeme!
 • V prípade, že objednávku nie je možné doručiť , bude kupujúci kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Prevziať objednávku a zaplatiť za objednaný tovar a služby.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • Telefonicky počas otváracích hodín na telefónnych číslach +421 911 858 007 / +421 911 857 007
 • Prostredníctvom rozvozcu Pizza Brothers
 • Osobne na prevádzke Pizza Brothers (Červenej armády 75, Turčianske Teplice, 03901)

Záruka

 • Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru.
 • Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru
 • Pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.
 • Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom Pizza Brothers nemôže byť dodržanie výdajnej teploty.
 • V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru.
 • Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia).

Spôsob vybavenia reklamácie

 • Osobne.
 • Prostredníctvom rozvozu
 • V prípade uznania reklamácie, Vám peniaze vrátime ihneď v hotovosti